Hvitsten Naturbarnehage SA
Tel: 64955185  95052049    Adr: Grendehuset, Thomas Olsensv 32,   1545  Hvitsten    Send oss epost
 

Private barnehager best ( 08/12/2016 )
Foto:  

Private barnehager best – for åttende året på rad

Foreldrenes tilfredshet med norske barnehager har ikke vært større. Og enda en gang utmerker private barnehager seg.
Av: Informasjonsavdelingen     07.12.2016
Ifølge foreldrene er det de private barnehagene som har det aller beste tilbudet. Det er blant hovedfunnene i EPSI Norge sin årlige måling av foreldretilfredshet i norske barnehager. Ratingbyrået gjennomfører årlige kundetilfredshetsmålinger i en rekke bransjer, også barnehager.

Les merDet fantastiske uterom ( 15/09/2016 )
En flott liten artikkel om bruk av naturen i barnehagen.

Slipp barna fri!


Les merOverbeskyttelse er skadelig for barna. ( 30/06/2015 )

239
(Foto: EIVIND STUEVOLD)

FOTO: EIVIND STUEVOLD

- Overbeskyttelse er skadelig for barna

Eksperter på barn mener foreldre og barnehager må la barn ta risiko når de leker. – Du er ikke en dårlig forelder om barnet ditt brekker en arm eller et bein under lek, mener barnepsykolog Helene Guldberg.

Les merOverbeskytter vi barna våre? ( 30/06/2015 )

Vi vil det beste for barna våre, men Jesper Juul mener vi har misforstått måten å gjøre det på. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Vi vil det beste for barna våre, men Jesper Juul mener vi har misforstått måten å gjøre det på. Illustrasjonsfoto: Shutterstock 

Hva skjer med barn av overbeskyttende foreldre? Blir de engstelige voksne? Det korte svaret er: ”Ja absolutt. Og det kommer det ikke noe godt ut av.”


Les merPrivate barnehager til topps igjen ( 25/06/2015 )
 

Foto:

Private barnehager til topps igjen

Nok en gang får private barnehagene langt høyere score av foreldrene enn de kommunale barnehagene.

Av: Informasjonsavdelingen     25.06.2015

I hele 60 av 61 ulike tilfredshetsspørsmål scorer de private barnehagene høyest. I mange av spørsmålene er det til dels betydelig forskjell i tilfredsheten mellom private og kommunale barnehager. Spesielt gjelder dette spørsmål knyttet til:

  • Barnehagebygget
  • Mattilbudet,
  • Informasjon
  • Medvirkning


Trygghet og tillit

Det viser innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for 2015 som nylig ble publisert.

Foreldre i private barnehager er stort sett veldig fornøyd og har stor tillitt til barnehagen sin. De opplever at barnet er i trygge hender og blir godt ivaretatt både pedagogisk og sosialt. 

Det er kun på spørsmålet om tilfredsheten med avstand til barnehagen at de kommunale barnehagene så vidt scorer bedre enn de private.

- Dette er en ny bekreftelse på den gode jobben som hver dag gjøres i private barnehager over hele landet. Det er imponerende at private barnehager år etter år klarer å levere et tilbud som foreldrene er så godt fornøyde med, sier informasjonssjef i PBL, Marius Iversen.

Respekt for barnet

Skalaen som er brukt vurderer tilfredsheten mellom 0 og 100 poeng – hvor 100 er toppscore. Samlet sett scorer de private barnehagene 84,7 poeng, mens de kommunale barnehagene får en snittscore på 79,5 poeng.

Undersøkelsen fra Difi viser at tilfredsheten med norske barnehager generelt har økt siden de to forrige målingene i 2010 og 2013.

Aller høyest score får de private barnehagene når det gjelder å behandle barnet med respekt – med 92 poeng. Lavest scorer de private barnehagene når det gjelder informasjon om klagemuligheter med 56,5 poeng.  

På topp seks år på rad

For private barnehager er målingen fra Difi en bekreftelse på tidligere undersøkelser. For helt siden den første tilfredshetsmålingen i private barnehager og kommunale barnehager ble gjennomført av Kunnskapsdepartementet i 2009, har de private barnehagene toppet samtlige målinger – mange av dem med til dels stor margin.

Les også: Fem år med barnehager på topp

Marius Iversen tror hele sektoren har mye å lære av de private barnehagene.

– Fra før er det dokumentert at det er store forskjeller i Barnehage-Norge. Finansieringen mellom kommunene varierer for mye, noe også OECD er opptatt av i sin siste rapport. Når det gjelder foreldretilfredshet bør hele sektoren se til private barnehager og det gode arbeidet de over år har gjort.

Les hele rapporten fra innbyggerundersøkelsen herLes merPROSEDYRE VEDR KLAGE FRA FORELDRENE ( 01/06/2015 )

 

PROSEDYRE VEDR KLAGER FRA FORELDRE


Les merLa barna falle ( 01/06/2015 )

Norges speiderforbund oppfordrer til treklatring: – La barna falle

** Mener mange foreldre overbeskytter barna
**Pedagogikk-professor: – Foreldre er redde for at barna skal skade seg


Les mer( 01/06/2015 )

 

DETTE TRENGER DU TIL BARNEHAGESTART ( 23/02/2015 )
Les merGrenseløse foreldre ødelegger barna ( 05/02/2015 )
Les merBarn og klær ( 24/01/2008 )
Barnas påkledning er viktig for deres trivsel. Mange opplever uenighet i barnehagen og med foreldrene rundt hva som er viktig i forhold til barnas klær.
Les mer
 
 
Takk for at du besøkte Hvitsten Naturbarnehage SA