Hvitsten Naturbarnehage SA
Tel: 64955185  95052049    Adr: Grendehuset, Thomas Olsensv 32,   1545  Hvitsten    Send oss epost
 
Gi barn!! ( 31/10/2014 )

Gi barn rett til å leke og lære

å drømme og forme, leve og være.

Kun der hvor barn kan føle seg trygge,

gror det de gamle kalte for lykke!                 

v/Carl Scharnberg

 
 
Takk for at du besøkte Hvitsten Naturbarnehage SA